Skip to content

Velkommen

Velkommen til min hjemmeside. Jeg håber, vi begge får fornøjelse af vores samarbejde.

Mit navn er Claus Buhl Sørensen. Jeg er skovrider, med embedseksamen fra Landbohøjskolen 1986.

Jeg tilbyder mig som din skovbrugskonsulent.

Siden 1994 har jeg og min familie boet ved Tarm – midt mellem grænsen og Limfjorden, og midt blandt de skove og plantager, der er målet for min virksomhed. Jeg har praktisk skovdyrkningserfaring fra både offentlige og private skov, og har arbejdet med både små og store arealer.

Særligt Vestjyske plantager skal drives med ret stor præcision og konsekvens, hvis man skal nå et tilfredsstillende resultat. – Det vil jeg gerne hjælpe dig med.

Rigtigt mange Vestjyske plantager står med helt nye muligheder. Den første trægeneration (der har kostet en ufattelig indsats), har forbedret dyrkningsgrundlaget – jordbund og mikroklima – så den næste trægeneration kan producere væsentligt mere. Ofte kan man forøge produktiviteten med 50 – 100%. Det vil jeg gerne hjælpe dig med.

Ideen er:

  • Du ringer eller skriver, og vi aftaler et møde i din skov.
  • Sammen går vi skoven igennem, og snakker undervejs om hvad skoven kan og skal, og hvad der bør gøres, for at forfølge dine mål med skoven.
  • Ud fra vores snak på skovturen, laver jeg et forslag til arbejdsplan, og du får et fast tilbud fra en dygtig skoventreprenør, på årets arbejde i din skov.

Du får ingen faktura fra mig.

Der er intet kontingent, der ingen provision, og du kommer heller ikke i et kartotek.

Der er 2 måder:

Enten ringer du på tlf. 5193 9737 (Er jeg sammen med en skovejer, tager jeg ikke telefonen, men læg en besked, og jeg ringer tilbage).
Eller du sender en mail til info@laan-en-skovrider.dk gerne med de tidspunkter, du helst vil ringes op.

Uddannelsen til skovrider varer 7 år, og rækker hele vejen om skovbruget – den økonomi, teknik, biologi og jura – der knytter sig til driften af skov og naturarealer. Før studiet havde jeg nogle år som skovfoged- og skytteelev. I min rådgivning har jeg det ene øje rettet mod dit dækningsbidrag her og nu, og det andet øje rettet på det næste DB. Jeg ser ingen konflikter mellem en høj træproduktion, en spændende og varieret skov, og en høj og varieret vildtbestand.